Dla rodziców


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

26.09.2016

20.10.2016

22.11.2016 - KONSULTACJE 16.30 - 17.30

20.12.2016 - INFORMACJA O OCENACH PROPONOWANYCH

27.01.2017

9.03.2017 - KONSULTACJE 16.30 - 17.30

9.05.2017 - INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH KOŃCOWOROCZNYCH

 

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
Rok szk. 2016/2017

 

 

WTOREK

9.35 – 10.20 Krzymińska Monika j. angielski
11.35 – 12.20 Jasik Justyna j. polski
11.35 – 12.20 Fularz Karolina WDŻ
12.35 – 13.20 Szymczak Anita fizyka, informatyka


ŚRODA

9.35 – 10.20 Kuchta Natalia geografia, matematyka
11.35 – 12.20 Szczepaniak Katarzyna chemia, biologia
11.35 – 12.20 Felińska Krystyna religia, WOS


CZWARTEK

11.35 – 12.20 Dymek Ewa matematyka


PIĄTEK

8.40 – 9.25 Garsztka-Zientek Barbara historia, WOS
9.35 – 10.20 Świercz Czesława WF
9.35 – 10.20 Domagała Sławomir WF
10.30 – 11.15 Picz Anna j. niemiecki
11.35 – 12.20 Grzelak Agnieszka j. polski

 

 

UWAGA - komunikat !!!

 

Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych są:

31 października 2016 r.
19, 20, 21 kwietnia 2017 r. (egzamin gimnazjalny)
2, 4, 5 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.

 

Jednocześnie powiadamia, że termin klasyfikacji śródrocznej (zakończenie I półrocza) ustalono na dzień 20.01.2017 r.

 

Ponadto zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego ferie zimowe rozpoczynają się od 30.01.2017 r. i trwają do 10.02.2017 r.

 

Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej

Bogumiła Postek