Kalendarz roku szkolnego


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  1 września 2016 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.
3. Ferie zimowe:  30 stycznia - 12 lutego 2017 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 kwietnia -18 kwietnia 2017 r.

5. Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

 

WAŻNE DATY:

 

DRZWI OTWARTE

Gimnazjum: 


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE: 13.03 - 15.03.2017

 

 

EGZAMINY GIMNAZJALNE

część humanistyczna: 19 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 9:00

część matematyczno-przyrodnicza: 20 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 9:00

język obcy nowożytny: 21 kwietnia 2017 r. (piątek), godz. 9:00

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.